او به سرعت یک سبزه را در عکس کس وکیر خارجی صندوق عقب گرفت

Views: 2004
مرد جوان تصمیم گرفت با اتومبیل خود بیمه شود و وارد دفتر شرکت بیمه شد. از آنجا عکس کس وکیر خارجی ، یک سبزه خوب بیرون آمد ، که معلوم شد یک عامل بیمه است و وارد آن مرد شد ، به طوری که او در ادامه راه کارهای لازم را تلف کرد. او متوجه یک دلخوری شدید با مشتری شد و یک عضو را به خود جلب کرد تا ارزیابی کند که رانندگی یک ماشین با چنین مواردی بین پاهای آنها چقدر خطرناک است.