مستر مجازات عوضی شهوانی هالی مورگان و Nautica Thorn را مجازات عكس كير وكس می کند

Views: 107
هالی مورگان و ناتیکا تورن بعد از کلاس ماندند و از یکدیگر لذت بردند. با پیدا کردن آنها در چنین حرفه ای جسورانه ، معلم جوان دختران را با خروس بزرگ و چاق خود مجازات کرد. آنها به نوبه خود خروس او را خوردند ، محروم شدند ، عكس كير وكس معلم با حرکات قدرتمند و دقیق آنها را مسلط کرد.