نامزدی نامزدی عكس كير در كس Sandy Sweet بر روی دسک تاپ

Views: 173
سندی شیرین و پسر جوانش تصمیم گرفتند این نقش را بازی کنند. آنها کت و شلوار ندارند ، اما یک میز وجود دارد ، بنابراین آن مرد با خوشحالی لباس عكس كير در كس خود را از Sandy برداشته و به عنوان یک دختر دفتر شروع به کار کرد ، و در همان زمان او یک حلقه عروسی را ارائه داد و یک پیشنهاد ازدواج داد.