یک سبزه زیبا کس کیرفیلم برای چند نت تسلیم می شود

Views: 197
من یک سبزه زیبا در خیابان دیدم و واقعاً می خواستم او را لعنتی کنم. با تلاش برای ترساندن او ، من شروع به صحبت با او کردم و کس کیرفیلم به تدریج او را ترغیب کردم که برای چند صد دلار دراز بکشد. من او را به جنگل بردم ، یک کیسه خواب را روی چمن گذاشتم و دخترک شروع به کار کرد. آنقدر خوب کار کرد که من پنجاه دلار دیگر را به بالای آن انداختم.