او لباسهایش را پاره می کرد و با استادانه خود را لعنتی عکس دوکیردریک کس می کرد

Views: 133
این دختر لباس جنسی بیشتری داشت و او را دوست سیاه عکس دوکیردریک کس نامید. در آنجا بود که او به سمت زیبایی حرکت کرد و احساس کرد بو از رابطه جنسی بو دارد. و جای تعجب نیست که عجله داشت. او به طرز ماهرانه ای آب نبات را لعنتی کرد و برای او و او سر و صدایی غیر واقعی ایجاد کرد.