مربی زیبایی او عکسکیر تو کس را لعنتی می کرد

Views: 4396
یک عوضی ورزشی هنگام تمرین ، شوهرش را به یک درس کشید ، اما وقتی مربی اش به او نزدیک شد ، بسیار خوشحال شد. پس از مصاحبه ، عوضی به او شغل داد. پس از چسباندن گیره خود با زبان و مرطوب کردن آن ، خروس خود را درون عکسکیر تو کس سینه و مقعد خفته خود قرار داد.