تقلب کیرکلفت خوردنی با راننده نیکی بنز

Views: 1078
یک تاجر ثروتمند به راننده خود دستور داد تا آخر هفته ها با همسرش در فرودگاه ملاقات کند. راننده با رئیس خود عصبانی شد ، اما هنوز هم به آنجا رفت. شخص منتظر مسافر خود شد و او را در صندلی عقب قرار داد. او به جای اینکه خانه کیرکلفت خوردنی اش را ببرد ، تصمیم گرفت از کارفرمای خود انتقام بگیرد و عوضی جوان نیکی بنز را مستقیم به داخل کابین فریب داد.