آلی ری ناپدری خود را لعنتی عکس کون و کیر کرد

Views: 772
آلی ری از دوش بلند شد و کاملاً برهنه روی تخت در اتاقی که برادر ناتنی اش نشسته بود ، خوابید. اصلاً او را آزار عکس کون و کیر نداد ، اما آن مرد در شلوار او گرفتار شد. او به بهترین وجهی که ممکن بود نگه داشت تا اینکه او شروع به استمناء کرد و به آرامی ناله کرد. وقتی آلی مطمئن شد که برادرش در برابر هیجان مقاومت نمی کند ، به سمت او رفت و شروع به مکیدن خروس کرد. آن مرد دیگر غریزه نداشت و ابتدا او را در تمام سوراخ ها کار می کرد و سپس او را به سختی با سرطان لعنتی می کرد.