بازیگران برای کار با کارگردان عكس كس كير مورد نظر

Views: 564
دختر به بازیگری آمد. او همه چیز را در مورد خودش و سرگرمی هایش گفت. کارفرما نتوانست خود را مهار عكس كس كير کند و با بیدمشک شروع به زحمت و نوازش او کرد. بعد از رفیق خوب ، سبزه جوان لعنتی روی میز بود تا او بازیگران شود ...