دختری در عکس کيروکوس وکون مرد ریخته گری

Views: 85
دختر جوانی به بازیگری آمد. در حال برقراری ارتباط با او و سپس ادامه نمایش ، او کاملاً لباس می کند تا جذابیت های خود را نشان دهد. چند عکس از او ، سپس مرد شروع به هیجان Cooney می کند ، او تفنگ خود را رها می کند و او او را عکس کيروکوس وکون می کشد.