گابریلا پالتروا مانند انجمن کیرتوکون دفعه گذشته به پسر بچه گربه های بزرگی می دهد

Views: 144
گابریلا - عاشق دیک بزرگ ماجراجویی را در بیدمشک و الاغ تنگ انجمن کیرتوکون خود پیدا کرده است. مرد او را در انواع و اقسام پوزها تقلید می کند. در پایان ، او خروس بزرگ خود را در الاغ خود قرار می دهد که از آن ناله و وحشی می کند.