بازیگران خصوصی - دختر برای یک کیرکوس متحرک شب

Views: 8224
این فیلم در وهله اول فیلمبرداری شده است ، دختری جوان و بی تجربه به ریخته گری آمد ، دختری که به دنبال پول است و می خواهد مشهور شود کیرکوس متحرک ، برای مبتدیان ، زیبایی جوان شورت و تی شرت خود را برداشته ، بدن برهنه خود را نشان داد و همچنان دم می زد و بعد هم خرچنگ لعنتی در گربه تراشیده و بنابراین ماجراهای جوان اروپایی به پایان رسید.