تاکسی با قلاب گالری کس و کیر

Views: 158
راننده تاکسی یک تجارت سودآور ترتیب داد. این طرح به شرح زیر است. مرد دختر را در اتومبیل خود قرار داده و گالری کس و کیر آن را به صورت رایگان سوار می کند ، اما او مجبور است از سایر مسافران پذیرایی کند. و آنها نیز به نوبه خود ، دو برابر می کنند. مشتریان پایان ندارند ، همه می خواهند یک فاحشه سفید زیبا را لعنت کنند. مکیدن یک گروه مرد ، در صندلی عقب نشسته است. گروه هایی از افراد سیاه پوست در اتومبیل جمع می شوند تا جوجه سفید را لعنت کنند. بین مشتریان ، راننده را مکش می کند.