هدیه رایگان عکس کوس و کون وکیر به مشتری عادی جسیکا لین

Views: 92
دسته بندی سایت
مامان عکس کوس و کون وکیر
مرد تحویل پیتزا توسط جسیکا لین ، یک بلوند زیبا ، باز شد و افتتاح شد. مرد تصمیم گرفت او را غافلگیر کند. وقتی دختر جعبه را باز کرد ، یک پیتزا ضخیم عکس کوس و کون وکیر در زیر آن قرار داشت که یک خروس بزرگ در وسط آن قرار داشت.