او عكس كوس وكون دختر را به زیرزمین فریب داد و خودش را لعنتی کرد

Views: 160
مرد دختر را در یک سردخانه فریب داد و از او دعوت کرد که چکمه های چرمی خود را امتحان کند. همه دختران عاشق کفش هستند ، بنابراین او این قطب ماهیگیری را میخکوب کرد. شخص دخترک عكس كوس وكون را هیجان زده کرد و خودش را کاملاً لعنتی کرد.